Nano PPT Taiwan Net

  • Nano PPT Taiwan Net

    Nano PPT Taiwan Net

    Úvod: Tento produkt používa ako kostru vysokopevnostnú priemyselnú priadzu, potravinárske nanomateriály na poťahovanie.Je to kombinácia PP a PE.